Zgłoszenie uczestnika odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego on-line.

Zapisy elektroniczne są możliwe do 18 lipca 2020. Po zamknięciu zapisów on-line, rejestracja będzie możliwa w biurze zawodów, w miarę dostępnych miejsc.
Zapisy są możliwe do wyczerpania limitu, który wynosi łącznie 100:
zapisy on-line – 60 miejsc
zapisy w Biurze Zawodów – 40 miejsc (1-2 sierpnia)
Na liście startowej zawodnicy pojawiają się wg kolejności zgłoszeń.