V FESTIWAL BIEGÓW GÓRSKICH GORCE ULTRA-TRAIL 1-2.08.2020 – REGULAMIN 

1. Organizatorzy i cele wydarzenia

1.1 Organizatorem Festiwalu Biegów Górskich Gorce Ultra-Trail (dalej: GUT) jest Fundacja Run Vegan (dalej: Organizator). 

1.2 Współorganizatorem GUT jest gmina Ochotnica Dolna, gospodarz wydarzenia.
1.3 Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Wójt gminy Ochotnica Dolna, Tadeusz Królczyk – gospodarz wydarzenia

1.4 Cele organizacji Gorce Ultra-Trail to:

 • popularyzacja biegów górskich i promocja aktywnej i odpowiedzialnej turystyki
 • wyłonienie najlepszych zawodników biegów górskich
 • promocja Gorców i Beskidu Wyspowego wśród polskiej i międzynarodowej społeczności biegaczy
 • aktywizacja i integracja lokalnej społeczności poprzez sport i wolontariat
 • popularyzacja świadomości ekologicznej wśród biegaczy i mieszkańców terenów górskich

2. Ochrona i poszanowanie przyrody – EKO-KODEKS GUT
2.1 Gorce Ultra-Trail to bieg rozgrywany w otoczeniu dzikiej przyrody, częściowo na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego. Respekt dla przyrody traktujemy jako kluczowe przesłanie wydarzenia. Podkreślamy i przypominamy, że niedozwolone jest zostawianie jakichkolwiek śmieci na trasie biegu, niszczenie przyrody, zrywanie roślin czy celowe zakłócanie spokoju zwierząt. Biegacze łamiący te zasady mogą być ukarani karami czasowymi, a w skrajnych przypadkach dyskwalifikacją.

2.2 Przy poruszaniu się po terenie Gorczańskiego Parku Narodowego wszystkich zawodników obowiązuje Regulamin dla zwiedzających dostępny na stronie Parku. http://www.gorczanskipark.pl

2.3 W celu zminimalizowania niekorzystnego wpływu na środowisko na punktach żywieniowych nie będzie jednorazowych kubków do zimnych napojów. Z tego względu zawodnik zobowiązany jest posiadać własny kubek wielokrotnego użytku oraz butelkę (bukłak) do uzupełniania zapasu płynów. 

2.4 Zawodnik ma obowiązek zabrać ze sobą wszystkie odpadki, które wygenerował na trasie. Odpadki i śmieci można zostawić wyłącznie na punktach żywieniowych i mecie. Przypominamy, że końcówka żelu, zakrętka od butelki i chusteczka to też śmieci! Zachęcamy też do zbierania dostrzeżonych śmieci po innych zawodnikach – w ramach solidarności i dbałości o wizerunek biegaczy górskich.

2.5 Zawodnik zobowiązany jest podpisać swoim numerem startowym wszystkie żele, batony energetyczne i inne produkty żywnościowe w opakowaniach, które zabiera na trasę. Markery dostępne będą w biurze zawodów, a opakowania mogą być wyrywkowo sprawdzane na trasie.

3. Zasady obowiązujące na trasie
3.1 Bieg zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami fair-play sformułowanymi przez International Trail-Running Association. Podstawowym założeniem jest zapewnienie równych szans wszystkim uczestnikom i przeprowadzenie zawodów w formule indywidualnego testu możliwości sportowych. Oznacza to respektowanie trzech najważniejszych zasad: działaj fair, dbaj o bezpieczeństwo swoje i innych, chroń środowisko.

3.2 Każdy uczestnik pokonuje cały dystans o własnych siłach, bez żadnej pomocy ze strony osób trzecich i bez udziału jakichkolwiek pojazdów mechanicznych. Organizator nie dopuszcza korzystania z pomocy “zajęcy”/ pace makerów na żadnym odcinku trasy. Pomoc osób trzecich dozwolona jest wyłącznie w obrębie oficjalnych punktów kontrolnych. Organizator dopuszcza pomoc osób trzecich poza oficjalnymi punktami wyłącznie w przypadkach, gdy jest to spontaniczny gest gościnności mieszkańców, przez które przebiegają trasy. 

3.3 Biegacze nie mogą zbaczać z wyznaczonej trasy. W przypadku zgubienia się należy bezwzględnie tą samą drogą wrócić do ostatnich znaków i kontynuować bieg zgodnie z oficjalną trasą. Skrócenie lub zmiana trasy grozi karą czasową lub dyskwalifikacją.

3.4 Zawodnik zobowiązany jest udzielić – w miarę swoich możliwości – pomocy kontuzjowanym i potrzebującym pomocy, przede wszystkim poprzez niezwłoczne zawiadomienie organizatorów i służb medycznych.

3.5 Zabronione jest stosowanie jakichkolwiek środków dopingujących.

3.6 Zabronione jest stosowanie w czasie biegu jakiejkolwiek przemocy słownej i fizycznej. Odnotowane przypadki będą karane karami czasowymi lub dyskwalifikacją.

3.7 W biegu mogą uczestniczyć tylko oficjalnie zgłoszeni i opłaceni zawodnicy.

3.8 Przez cały cały czas trwania zawodów Uczestnik zobowiązany jest do posiadania numeru startowego umieszczonego w sposób widoczny dla innych uczestników, kibiców i sędziów oraz chipu do pomiaru czasu przyczepionego do buta.

3.9 Trasa zawodów nie jest zamknięta na czas ich trwania dla innych korzystających. Wyprzedzaj rozsądnie, z dbałością o bezpieczeństwo swoje i innych użytkowników. Część trasy biegnie przez tereny prywatne, użytkowane przez ich właścicieli  – możesz spotkać na szlaku wóz konny lub traktory. Korzystaj ze ścieżek z poszanowaniem dla prywatnej własności Mieszkańców.

4. Termin i miejsce
V edycja biegu Gorce Ultra-Trail odbędzie się w dniach 1-2 sierpnia 2020 roku. Uczestnicy mogą wybrać spośród pięciu tras, na dystansach od 12 do 102 km.
Start poszczególnych dystansów nastąpi odpowiednio:
GUT 102 km – 1 sierpnia, godz. 04.00
GUT   84 km – 1 sierpnia, godz. 04.00
GUT   48 km – 1 sierpnia, godz. 08.00
GUT   20 km – 2 sierpnia, godz. 09.00 – “Ochotnica Challenge”
GUT   12 km – 2 sierpnia, godz. 10.00

Baza zawodów, start i meta wszystkich dystansów będzie zlokalizowana w Ochotnicy Dolnej, w Wiejskim Ośrodku Kultury, os. Dłubacze 173b. Wyjątkiem jest dystans GUT 12, który wystartuje się z Przełęczy Wierch Młynne, osiedle Młynne.

5. Trasa, punkty ITRA, oznakowanie
5.1 Zawody Gorce Ultra-Trail zostaną rozegrane na pięciu dystansach:

GUT 102 – ok. 102 km i ok. 4310 m przewyższenia, 4 pkt. ITRA
GUT   84 –  ok. 84 km i ok. 4110 m przewyższenia, 4 pkt. ITRA
GUT   48 –  ok. 48 km i ok. 2580 m przewyższenia, 3 pkt. ITRA
GUT   20 –  ok.  19 km i ok. 870 m przewyższenia, 1 pkt. ITRA
GUT   12 –  ok. 12 km i ok. 500 m przewyższenia

5.2 Dystans GUT 102 km – jako koronny dystans zawodów – traktowany jest w sposób szczególny.  Mogą w nim wystartować zawodnicy, których indywidualny indeks ITRA (ITRA Performance Index) wynosi co najmniej 400 pkt., a jeśli nie są sklasyfikowani w bazie danych ITRA, potrafią udokumentować ukończenie do daty rejestracji co najmniej dwóch biegów górskich na dystansie co najmniej 50 km. Odpowiednie dane należy wpisać w formularzu rejestracji. Podanie punktów ITRA lub dokumentacja startów jest obowiązkowa. Swój indeks ITRA można sprawdzić na stronie https://itra.run/community/

5.3 Oznakowanie trasy. Trasa biegu prowadzi w zdecydowanej większości po znakowanych szlakach turystycznych i ścieżkach przyrodniczych. Oznakowania GUT – taśmy i plansze ze strzałkami – zostaną umieszczone w miejscach wątpliwych takich jak skrzyżowaniach szlaków, ostre zakręty lub nieoznaczone ścieżki leśne. Każdy z uczestników ma obowiązek zapoznać się z trasą przed biegiem i poruszać się zgodnie z oznaczeniami. 

UWAGA: niezależnie od oznaczeń, ze względów bezpieczeństwa rekomendujemy wgranie śladu GPX do zegarka/ telefonu lub zabranie mapy z zaznaczoną trasą biegu.

5.4 Odcinki asfaltowe na trasach GUT zostały ograniczone do minimum. We wszystkich tych miejscach zawody rozgrywane są przy utrzymanym ruchu pojazdów samochodowych. Zawodnicy zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności, przestrzegania przepisów prawa o ruchu drogowym i wykonywania poleceń służb porządkowych, służb drogowych i policji.

5.5 Mapy i pliki gpx ze szczegółowym przebiegiem tras będą dostępne na stronie internetowej www.gorceultratrail.com

6. Pomiar czasu i limity
6.3 Pomiar czasu zostanie wykonany za pomocą elektronicznych chipów zwrotnych i mat kontrolnych, które odnotowują pojawienie się zawodnika na danym punkcie. W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu zawodów Organizator przewiduje ustawienie dodatkowych stałych i lotnych punktów kontrolnych. 

6.2 Brak odczytu na danym punkcie kontrolnym może spowodować dyskwalifikację Zawodnika.

6.3 Wyniki zawodów określane są na podstawie czasów brutto. W przypadku wątpliwości ostateczne decyzje podejmuje 3-osobowa komisja sędziowska wraz z Dyrektorem Biegu.

6.4 Na trasach obowiązują następujące limity czasowe:
Gorce Ultra-Trail     102 km – 18 godz.
Gorce Ultra-Trail       84 km – 17 godz.
Gorce Ultra-Trail       48 km – 11 godz.
Gorce Ultra-Trail       20 km –   4 godz.
Gorce Ultra-Trail       12 km –   3 godz.

6.5 Na punktach kontrolnych na dystansach 102, 84 i 48 km obowiązują limity pośrednie wg poniższej tabeli. Limity obowiązują NA WYJŚCIU z punktu kontrolnego, gdzie będą maty pomiarowe. Po przekroczeniu limitu zawodnicy nie mogą kontynuować zawodów i są zobowiązani do oddania szefowi punktu chipu do pomiaru czasu oraz do zdjęcia numeru startowego. 

Dystans

PK1 (25 km), Przełęcz Knurowska

PK3 Rzeki

PK4 Szczawa

Meta

GUT 102 km

5 godz. (9:00)

11 godz. (15:00)

15 godz. (19:00)

18 godz. (22:00)

GUT 84 km

5 godz. (9:00)

-----------

13,5 godz. (17:30)

17 godz. (21:00)

GUT 48 km

5 godz (13:00)

-----------

-----------

11 godz. (19:00)

Zawodnicy GUT 20 km i GUT 12 km nie mają limitów pośrednich.

7. Punkty żywieniowe
7.1 Bieg rozgrywany jest w formule częściowej samowystarczalności. Oznacza to, że zawodnik powinien samodzielnie skalkulować własne zapotrzebowanie na jedzenie i picie w trakcie całego biegu i pomiędzy poszczególnymi punktami kontrolnymi, zaopatrzyć się w konieczne produkty, a punkty żywieniowe traktować jako niezbędne uzupełnienie. 

7.2 Dostępne będą następujące punkty żywieniowe:
Na trasie GUT 102:
Przełęcz Knurowska (ok. 25 km)
Obidowa (ok. 43 km)
Rzeki, Polana Trusiówka (ok. 63 km)
Szczawa (ok. 84 km)

Na trasie GUT 84 km:
Przełęcz Knurowska (ok. 25 km)
Jaszcze (ok. 35 km)
Rzeki, Polana Trusiówka (ok. 47 km)
Szczawa (ok. 67 km)

Na trasie GUT 48 km:
Przełęcz Knurowska (ok. 25 km)
Jaszcze (ok. 35 km)

Na trasie GUT 20 km i GUT 12 km:
Polana pod Gorcem (odpowiednio 11 i 3 km)

7.3 Szczegółowe menu na punktach żywieniowych zostanie podane w komunikacie technicznym przed zawodami.

8. Wyposażenie obowiązkowe i zalecane
8.1 Zawodnik musi posiadać przez cały czas trwania swojego biegu wyposażenie obowiązkowe zgodne z jego dystansem. Wyposażenie będzie weryfikowane w biurze zawodów oraz wyrywkowo kontrolowane na trasie i mecie.

8.2 Wyposażenie obowiązkowe – wszystkie dystanse:

 • numer startowy umieszczony w widocznym miejscu przez cały czas trwania zawodów oraz chip do pomiaru czasu zamocowany zgodnie z zaleceniami tj. na bucie lub kostce nad butem.
 • włączony, sprawny i naładowany telefon komórkowy z wpisanym numerem alarmowym GUT, który zostanie podany w komunikacie technicznym. Numer telefonu Zawodnika musi zgadzać się z numerem podanym w zgłoszeniu. UWAGA: ze względów bezpieczeństwa  należy zweryfikować swój numer telefonu w biurze zawodów przy odbiorze numeru startowego!
 • folia NRC o wielkości min. 140×200 cm
 • własny kubek lub pojemnik na napoje – zgodnie z EKO-KODEKS GUT na punktach nie będzie kubków jednorazowych na zimne napoje
 • bandaż elastyczny

8.3 Wyposażenie obowiązkowe dodatkowe dla GUT 102 i GUT 84

 • sprawna czołówka
 • wgrany track GPS lub mapa z zaznaczoną trasą biegu

8.4 Wyposażenie zalecane:

 • obuwie i ubiór dostosowany do trudnej górskiej trasy i przewidywanych warunków pogodowych
 • GUT 102, 84, 48: kurtka przeciwdeszczowa z kapturem
 • pojemnik na wodę o minimalnej pojemności 1,5 litra
 • ślad gpx wgrany na telefon/ zegarek biegowy lub mapę trasy
 • podstawowa apteczka, zawierająca  poza obowiązkowym bandażem elastycznym środek dezynfekujący i plastry.

9. Rejestracja, limity uczestników, opłaty startowe
9.1 W biegach GUT 102, 84 i 48 może wziąć udział osoba, która w dniu biegu ma ukończone 18 lat. W biegach GUT 20 “Ochotnica Challenge” oraz GUT 12 może wziąć udział osoba, która w dniu biegu ukończyła 16 lat, pod warunkiem dostarczenia do biura zawodów pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów.

9.2 Zgłoszenie uczestnika odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego on-line. Link do formularza jest dostępny na stronie internetowej www.gorceultratrail.com. Aby zapisać się na wybrany bieg, należy założyć swoje indywidualne konto, zalogować się, wybrać swój dystans i dokonać rejestracji, uzupełniające dane w formularzu. Zapisy on-line działają do dnia 15 lipca 2020. Po zamknięciu zapisów on-line rejestracja będzie możliwa w biurze zawodów, w miarę dostępnych miejsc.

9.3 Zapisy są możliwe do wyczerpania limitu miejsc na poszczególnych dystansach, które wynoszą odpowiednio: 
GUT 102 – 150 osób
GUT   84 – 200 osób
GUT   48 – 650 osób
GUT   20 – 350 osób
GUT   12 – 150 osób

Łącznie: 1500 uczestników.

9.4 Integralnym elementem procesu rejestracji jest uiszczenie opłaty startowej w wysokości obowiązującej na dzień zaksięgowania wpłaty. Rejestracja bez dokonania opłaty nie stanowi rezerwacji miejsca. Opłaty startowej należy dokonać poprzez system online zgodnie z instrukcją zawartą na stronie rejestracji. Zawodnik pojawi się na liście startowej po zaksięgowaniu opłaty. Opłata startowa nie jest ważna, jeśli uczestnik nie dokonał rejestracji elektronicznej, jeżeli została wniesiona po terminie lub po wyczerpaniu limitu miejsc.

9.5 Tylko zgłoszenia opłacone do 28 czerwca 2020 roku gwarantują otrzymanie pełnego pakietu startowego.

9.6 Ustala się następujące wysokości opłat startowych:

Dystans

do 31.12.2019

01.01.2020 - 30.04.2020

01.05.2020 - 15.07.2020

31.07.2020 - 2.08.2020

GUT 102 km

230 zł

260 zł

290 zł

340 zł

GUT 84 km

190 zł

220 zł

250 zł

300 zł

GUT 48 km

160 zł

190 zł

220 zł

270 zł

GUT 20 km

110 zł

130 zł

150 zł

180 zł

GUT 12 km

65 zł

90 zł

110 zł

130 zł

9.7 Pamiątkowe koszulki. Do 15 czerwca 2020 można zamówić przy wpłacie wpisowego koszulkę techniczną za dodatkową opłatą 60 zł. Pakiety z zamówioną koszulką można odebrać wyłącznie w biurze zawodów. W przypadku rezygnacji z biegu można otrzymać zamówioną koszulkę pod warunkiem: odbioru osobistego, odbioru przez wskazaną osobę z pisemnym upoważnieniem lub drogą pocztową, pod warunkiem poinformowania mailem Organizatora do 31 lipca. Koszt wysyłki pocztowej – 15 zł, płatne na konto Fundacji. Wysyłka nastąpi w czasie 14 dni po zakończeniu imprezy.

Niewielka pula koszulek będzie również dostępna w biurze zawodów w cenie 70 zł/szt.

9.8 Organizator przyznaje następujące zniżki od opłat startowych:

 •  zawodnicy sklasyfikowani wg ITRA jako INTERNATIONAL LEVEL – ITRA CODE A (Performance Index K>700 pkt, M>825) mają prawo bezpłatnego startu na wybranym przez siebie dystansie.
 • mieszkańcy gminy Ochotnica Dolna mają prawo do 20% rabatu od bieżącej stawki opłaty startowej.
 • osoby urodzone w roku 1950 lub wcześniej mają prawo do 50% rabatu od bieżącej stawki opłaty startowej
 • zawodnicy, którzy zdecydują się start na 2 dystansach mają prawo do 20%  rabatu od bieżącej stawki opłaty startowej na krótszym dystansie

9.9 Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń oraz zwiększenia puli pakietów startowych.

9.10 Faktury. Zawodnik, który chce otrzymać fakturę, powinien podać wymagane dane podczas rejestracji online lub przesłać je na adres: robert@runvegan.pl. Faktura za wniesioną opłatę startową zostanie wystawiona do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano płatności. Akceptując Regulamin, Uczestnik wyraża zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej bez podpisu odbiorcy.

10. Rezygnacja ze startu, zmiana dystansu, przepisywanie pakietów startowych

10.1 W przypadku zgłoszenia rezygnacji Uczestnika z zawodów – niezależnie od przyczyny – wpisowe będzie zwracane wg poniższego schematu, zgodniem z dniem przesłania zgłoszenia drogą mailową na adres: info@runvegan.pl

 • do 31 stycznia 2020 roku: zwrot 80 % wpłaconej kwoty
 • do 15 czerwca 2020: zwrot 50% wpłaconej kwoty
 • po 15 czerwca 2020: 0%

10.2 Zmiana dystansu możliwa jest do dnia 30 czerwca 2020. W przypadku zmiany z krótszego dystansu na dłuższy konieczne jest wyrównanie opłaty wpisowej do wysokości obowiązującej w dniu zmiany. W przypadku zmiany na dystans krótszy Organizator nie zwraca różnicy wpisowego. Zmiana dystansu jest możliwa w ramach wolnych miejsc na dany dystans. Za operację zmiany dystansu Organizator pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości 20 zł. Przepisanie staje się skuteczne dopiero po zaksięgowaniu wpłaty i po otrzymaniu potwierdzenia e-mailowego od Organizatora.

10.3 Przepisanie opłaconego pakietu na innego zawodnika jest możliwe do 30 czerwca 2020. Zawodnik, który chce przepisać pakiet na innego biegacza, informuje o tym Organizatora wiadomością e-mail, zawierającą dane nowego zawodnika (imię, nazwisko, mail) oraz potwierdzenie opłaty manipulacyjnej. Nowy uczestnik rejestruje się on-line bez wniesienia opłaty startowej. Zawodnicy rozliczają się miedzy sobą. Za operację przepisania uczestnika Organizator pobiera opłatę w wysokości 40 zł. Przepisanie staje się skuteczne po zaksięgowaniu wpłaty i otrzymaniu potwierdzenia mailowego od Organizatora.

10.4 Adres mailowy Organizatora, na który należy wysłać prośbę o zmianę dystansu lub przepisanie pakietu na innego zawodnika oraz potwierdzenie wpłat to: kontakt@gorceultratrail.com Dopłatę do nowego dystansu oraz opłatę manipulacyjną należy przelać na konto:
Fundacja Run Vegan
Karmelicka 15/37, 00-163 Warszawa
m-bank 71 1140 2004 0000 3302 7737 4900

 • w tytule przelewu zmiany dystansu należy podać: imię i nazwisko, zmiana dystansu z …… km na ……. km.
 • w tytule przelewu zmiany zawodnika należy podać: “Przepisanie pakietu imię i nazwisko na imię i nazwisko, dystans”

10.5 Po 30 czerwca 2020 zmiany są możliwe w Biurze Zawodów, z zastrzeżeniem i w miarę dostępnego czasu zespołu Biura oraz wolnych miejsc na wybranym dystansie. Opłata manipulacyjna za zmiany dystansu/ zawodnika w Biurze Zawodów wynosi 50 zł.

11. Biuro Zawodów, odbiór pakietów, odprawa techniczna
11.1 Biuro Zawodów GUT będzie działać w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Dolnej, Dłubacze 173b, 34-452 Ochotnica Dolna.

Godziny działania Biura Zawodów:

PIĄTEK, 31 lipca:
15.00 – 23.00 (wszystkie dystanse)

SOBOTA, 1 sierpnia:
6.30 – 7.15 (GUT 48)
18.00 – 20.00 (GUT 20 i GUT 12)

NIEDZIELA, 2 sierpnia
7.00 – 8.00 (GUT 20 – “Ochotnica Challenge”)
7.00 – 9.00 (GUT 12)
9.00 – 10.30 (Biegi Dzieci)

11.2 Odbiór numeru startowego jest możliwy wyłącznie osobiście, na podstawie dokumentu ze zdjęciem oraz datą urodzenia.

11.3 W Biurze Zawodów przy odbiorze numeru Zawodnik ma obowiązek:

 • zweryfikować datę urodzenia w zgłoszeniu (klasyfikacje wiekowe)
 • okazać wyposażenie obowiązkowe
 • podpisać swoim numerem startowym opakowania żywności zabieranej na trasę (dostępne markery)
 • podpisać zaświadczenie o braku przeciwwskazań medycznych do startu

11.4 Warunkiem wydania numeru startowego i tym samym dopuszczenia zawodnika do biegu jest własnoręczne podpisanie karty zawodnika, zawierającej m.in. deklaracje braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu oraz oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność.

11.5 Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach działania Biura Zawodów właściwych dla danego dystansu trafią do ponownej sprzedaży lub zostaną przeznaczone dla wolontariuszy.

11.6 Odprawa techniczna dla zawodników dystansów GUT 102, GUT 84 i GUT 48 odbędzie się w piątek 31 lipca 2020 roku w RESTAURACJI OCH, Hologówka 198 (ok 1 km od biura zawodów) w Ochotnicy Dolnej o godzinie 19:00. Komunikat techniczny będzie również dostępny na stronie wydarzenia www.gorceultratrail.com

11.7 Przed odprawą techniczną, o godz 18:00, odbędzie się w Restauracji OCH, oficjalne otwarcie i prezentacja elity.

12. Klasyfikacje i nagrody
12.1 Organizator przewiduje następujące klasyfikacje:

 • Klasyfikacje OPEN K i  OPEN M na wszystkich dystansach
 • Klasyfikacje wiekowe K i M na wszystkich dystansach w podziale:
  K/M do 35 lat
  K/M 36 – 44 lat
  K/M 45 – 59 lat
  K/M 60+ lat

Klasyfikacja OPEN i klasyfikacje wiekowe dublują się

12.2 Nagrody

 • Na koronnym dystansie GUT 102 km przewidziana jest nagroda specjalna – PUCHAR GORCA. Zawodnik, który jako pierwszy wbiegnie na metę w czasie poniżej 10 godzin, otrzyma Puchar Gorca oraz nagrodę finansową w wysokości 1.000 euro. Jeśli jednak czas zwycięzcy będzie dłuższy, nagroda nie zostanie przydzielona.
 • Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji OPEN K/ M na wszystkich dystansach otrzymają statuetki i upominki. Zdobywcy miejsc I – III we wszystkich kategoriach wiekowych na wszystkich dystansach otrzymają pamiątkowe statuetki. 
 • W celu weryfikacji poprawnego pokonania trasy przez zawodników z miejsc I-III w klasyfikacji OPEN K/M na wszystkich dystansach Organizator może zażądać dostarczenia przez tych zawodników śladu gpx z zapisem pokonanej trasy.

12.3 Doceniając wysiłek sportowy Zwycięzców, Organizator określa następujące zasady świadczeń dodatkowych w ramach nagród:

 • zwycięzcy I K/M OPEN wszystkich dystansów mają prawo do bezpłatnego startu na wybranym dystansie w kolejnym roku
 • zawodnicy, którzy w danym roku zajęli miejsca II-III K/M OPEN, mają prawo do rabatu 50% na dowolnym dystansie w kolejnym roku
 • zawodnicy, którzy w klasyfikacji ogólnej w latach ubiegłych zajęli miejsca I-III K/M, mają dożywotnie prawo do rabatu 20% na wybranym przez siebie dystansie
 • rabat liczony jest od stawki obowiązującej w momencie uiszczania opłaty za start.

12.4 Przewidziane są dodatkowe klasyfikacje i statuetki w kategoriach:

 • Najstarszy Ultras, który ukończy bieg (dot. dystansów 102-84-48, kobieta lub mężczyzna)
 • Mieszkaniec gminy Ochotnica Dolna, miejsca I-III K/M

12.5 Warunkiem odebrania statuetek i upominków jest obecność zawodnika na oficjalnym zakończeniu imprezy. 

12.6 Zawodnik ma prawo do wniesienia protestu po wniesieniu kaucji w wysokości 200 zł (50 EUR) nie później niż do 3 godzin po zakończeniu danego dystansu. Protest musi zostać wniesiony pisemnie na adres mailowy info@runvegan.pl. Protest będzie rozpatrzony w ciagu 2 godzin, a rozstrzyga Sędzia Główny zawodów. Protest odrzucony powoduje utratę kaucji przez zgłaszającego.

13. Pakiet startowy, świadczenia, depozyt
13.1 Organizator w ramach opłaty startowej zapewnia następujące świadczenia:

 • prawo startu w zawodach na wybranym dystansie
 • imienny numer startowy oraz elektroniczny chip zwrotny do pomiaru czasu
 • pamiątkowy upominek GUT
 • dedykowane piwo OWCA RUN od Partnera GUT, Browaru Podgórz
 • obsługę sędziowską i elektroniczny pomiar czasu
 • punkty żywieniowe na trasie: GUT 102 i GUT 48 – 4; GUT 48 – 2, GUT 20 i GUT 12 – 1 (Szczegóły dot. punktów żywieniowych zostaną podane w komunikacie technicznym.)
 • posiłek regeneracyjny na mecie
 • pamiątkowy medal na mecie dla zawodników, którzy ukończą bieg
 • zabezpieczenie medyczne na trasie, we współpracy z GOPR Grupa Podhalańska
 • przepak na dystansach 102 i  84 km
 • depozyt na mecie
 • ubezpieczenie NNW

13.2 Depozyt. Organizator zapewnia depozyt w strefie start/meta. Worki na depozyt dostępne będą w biurze zawodów. Zabronione jest umieszczanie w workach pojemników szklanych oraz puszek z napojami. Depozyt można oddać w godzinach działania Biura lub bezpośrednio przed startem. Depozyt będzie do odbioru na mecie wyłącznie za okazaniem numeru startowego. Odbiór depozytu będzie możliwy do końca trwania imprezy. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie i nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie depozytu. Depozyt nieodebrany podczas Zawodow może być na prośbę Zawodnika wysłany kurierem pod wskazany adres. Prośbę należy przesłać najpóźniej do 05.08.2020 na adres info@runvegan.pl. Wszelkie koszty wysyłki pokrywa Zawodnik. Po tej dacie nieodebrane depozyty zostaną przekazane na cele charytatywne lub oddane do utylizacji.

14. Ważne informacje: rezygnacja w trakcie zawodów, start z kijami, psy na trasie

14.1 Zawodnik rezygnujący z biegu zobowiązany jest niezwłocznie i w sposób skuteczny zawiadomić o tym Organizatora. W przypadku niezawiadomienia o rezygnacji z biegu zostanie podjęta akcja poszukiwawcza, a jej kosztami może zostać obciążony zawodnik.

14.2 Organizator dopuszcza możliwość startu z kijami biegowymi na wszystkich dystansach. Zawodnik korzystający z kijów jest bezwzględnie zobowiązany do zadbania o bezpieczeństwo osób biegnących w zasięgu jego kijków.

14.3 Organizator dopuszcza możliwość startu z psem, z zastrzeżeniem:

 • zakazu startu z psem na GUT 102 km ze względu na przebieg trasy przez Gorczański Park Narodowy
 • zakazu używania obroży typu “kolczatka”

15. Kary regulaminowe
Zawodnicy łamiący postanowienia Regulaminu mogą być ukarani karami czasowymi, a w szczególnych przypadkach dyskwalifikacją. W szczególności określa się następujące zasady:

 • skrócenie lub zmiana trasy: kara czasowa wg decyzji Dyrektora Biegu
 • brak elementu wyposażenia obowiązkowego: 15 min kary czasowej za każdy element
 • udokumentowane celowe śmiecenie na trasie przez zawodnika lub jego zespół techniczny: dyskwalifikacja
 • udokumentowane agresywne zachowanie wobec innych zawodników lub wolontariuszy, odmowa dostosowania się do poleceń zespołu medycznego lub sędziowskiego: kara czasowa lub dyskwalifikacja
 • start z numerem startowym innego zawodnika: dyskwalifikacja.

Kary czasowe będą doliczane do czasu, jaki zawodnik uzyskał na mecie zawodów.

 

16. Ochrona wizerunku i dane osobowe
16.1 Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celach organizacji i promocji tego i innych wydarzeń Organizatora, w tym wyłonienia zwycięzców biegu oraz przyznania i wydania nagród. Obejmuje to również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu. 

16.2 Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, stanowi jednak niezbędny wymóg udziału w biegu.

16.3 Dane osobowe Uczestników biegu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych, ich poprawienia lub całkowitego usunięcia z systemów informatycznych Organizatora.

16.4 Organizator – Fundacja Run Vegan z siedzibą w Warszawie przy ulicy Karmelickiej 15/37, (kontakt: robert@runvegan.pl , tel: 506 009 611), będzie przetwarzał powierzone dane osobowe stosując zabezpieczenia odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi, zapewniającymi adekwatny stopień bezpieczeństwa, odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych. Uczestnik, jeśli ma jakiekolwiek pytania w sprawie swoich danych osobowych, może skontaktować się z Administratorem danych osobowych. 

16.5 Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatną publikację swojego wizerunku do promocji i organizacji imprez Organizatora w mediach, a także w reklamach, materiałach promocyjnych Organizatora, partnerów, patronów medialnych i sponsorów.

17. Postanowienia końcowe
17.1 Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w regulaminie. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie wydarzenia.
17.2 Organizator zastrzega sobie prawo odwołania wydarzenia bez podawania przyczyn.
17.3 Bieg odbędzie się bez względu na pogodę, jednakże ze względów bezpieczeństwa i w porozumieniu z GOPR Organizator może zmienić lub skrócić trasę lub czasowo wstrzymać bieg w przypadku gwałtownych burz lub powodzi.

17.4 Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność, świadomi ryzyka, jakie niesie ze sobą długodystansowy bieg górski

17.5 W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.

17.6 Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.

18. Dane kontaktowe Organizatora

Fundacja Run Vegan,
Karmelicka 15/37, 00-163 Warszawa,
NIP: 5252731220
Mail: kontakt@runvegan.pl

Tel: +48 507 006 851

mBank: 71 1140 2004 0000 3302 7737 4900
IBAN: PL71 1140 2004 0000 3302 7737 4900

SWIFT: BREXPLPWBM

Ochotnica Dolna, 18.11.2019