FESTIWAL BIEGÓW GÓRSKICH GORCE ULTRA-TRAIL 2019 – REGULAMIN

1. GORCE-ULTRA TRAIL – Organizatorzy i cel wydarzenia
1.1 Organizatorem Festiwalu Biegów Górskich Gorce Ultra-Trail (dalej: GUT) jest Fundacja Run Vegan (dalej jako: Organizator)
1.2 Współorganizatorem GUT jest gmina Ochotnica Dolna, gospodarz wydarzenia.
1.3 Patronat honorowy nad Gorce Ultra-Trail objęli:

 • Wójt gminy Ochotnica Dolna, Tadeusz Królczyk – gospodarz wydarzenia
  • Starosta Powiatu Limanowskiego, p. Mieczysław Uryga
  • Przewodnicząca Rady Powiatu Nowotarskiego, p. Ewa Filipiak
  • Starosta Powiatu Nowotarskiego, p. Krzysztof Faber
  • Wójt gminy Mszana Dolna, p. Bolesław Żaba
  • Wójt gminy Kamienica,  dr Władysław Sadowski

1.4 Celem organizacji wydarzenia Gorce Ultra-Trail jest:
– propagowanie idei biegów górskich
–  promocja Gorców i Beskidu Wyspowego
–  działania proekologiczne skierowane do biegaczy i mieszkańców terenu, przez które przebiegają trasy GUT
– aktywizacja i integracja lokalnej społeczności poprzez aktywność sportową oraz wolontariat

2. Ochrona i poszanowanie przyrody – EKO-KODEKS GUT
2.1 Gorce Ultra-Trail to bieg rozgrywany w otoczeniu dzikiej przyrody, częściowo na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego. Respekt dla przyrody traktujemy jako kluczowe przesłanie wydarzenia. Podkreślamy i przypominamy, że niedozwolone jest zostawianie jakichkolwiek śmieci na trasie biegu, niszczenie przyrody, zrywanie roślin czy celowe zakłócanie spokoju zwierząt. Biegacze łamiący te zasady mogą być ukarani karami czasowymi, a w skrajnych przypadkach dyskwalifikacją.

2.2 Przy poruszaniu się po terenie Gorczańskiego Parku Narodowego wszystkich zawodników obowiązuje Regulamin dla zwiedzających dostępny na stronie Parku. http://www.gorczanskipark.pl

2.3 W celu zminimalizowania niekorzystnego wpływu na środowisko zawodnik zobowiązany jest posiadać własny kubek wielokrotnego użytku oraz butelkę (bukłak) do uzupełniania zapasu płynów. Na punktach żywieniowych nie będzie jednorazowych kubków do zimnych napojów.

2.4 Zawodnik ma  obowiązek zabrać ze sobą wszystkie odpadki, które wygenerował na trasie. Odpadki i śmieci można zostawić wyłącznie na punktach żywieniowych i mecie. Przypominamy, że końcówka żelu i zakrętka od butelki to też śmieci. Zachęcamy też do zbierania dostrzeżonych śmieci po innych zawodnikach – w ramach solidarności i dbałości o wizerunek biegaczy górskich.

2.5 Każdy zawodnik zobowiązany jest podpisać swoim numerem startowym wszystkie żele, batony energetyczne i inne produkty żywnościowe w opakowaniach, które zabiera na trasę. Markery dostępne będą w biurze zawodów, a opakowania mogą być wyrywkowo sprawdzane na trasie.

3. Zasady etyczne
3.1 Bieg zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami fair-play sformułowanymi przez International Trail-Running Association. Podstawowym założeniem jest zapewnienie równych szans wszystkim uczestnikom i przeprowadzenie zawodów w formule indywidualnego testu możliwości sportowych. Oznacza to respektowanie trzech najważniejszych zasad: działaj fair, dbaj o bezpieczeństwo swoje i innych, chroń środowisko.

3.2 W biegu mogą uczestniczyć tylko oficjalnie zgłoszeni i opłaceni zawodnicy.

3.3 Każdy uczestnik pokonuje cały dystans o własnych siłach, bez żadnej pomocy ze strony osób trzecich i bez udziału jakichkolwiek pojazdów mechanicznych. Pomoc osób trzecich dozwolona jest wyłącznie w obrębie oficjalnych punktów kontrolnych.

3.4 Biegacze nie mogą zbaczać z wyznaczonej trasy. W przypadku zgubienia się należy bezwzględnie tą samą drogą wrócić do ostatnich znaków i kontynuować bieg zgodnie z oficjalną trasą. Skrócenie lub zmiana trasy grozi karą czasową lub dyskwalifikacją.

3.5 Zawodnik zobowiązany jest udzielić – w miarę swoich możliwości – pomocy kontuzjowanym i potrzebującym pomocy, przede wszystkim poprzez zawiadomienie organizatorów i służb medycznych.

3.6 Zabronione jest stosowanie jakichkolwiek środków dopingujących.

3.7 Zabronione jest stosowanie w czasie biegu jakiejkolwiek przemocy słownej i fizycznej. Odnotowane przypadki będą karane karami czasowymi lub dyskwalifikacją.

3.8 Numer startowy powinien być umieszczony w sposób widoczny dla innych zawodników, kibiców i sędziów, przez cały czas trwania zawodów.

4. Czas i miejsce
Gorce Ultra-Trail odbędzie się w dniach 2 – 4 sierpnia 2019 roku.
Start poszczególnych dystansów nastąpi odpowiednio:
GUT 102 km – 3 sierpnia 2019, godz. 04.00
GUT   84 km – 3 sierpnia 2019, godz. 04.00
GUT   48 km – 3 sierpnia 2019, godz. 08.00
Ochotnica Challenge 20 km – 4 sierpnia 2019, godz. 09.00
GUT  12 km – 4 sierpnia 2019, godz. 10.00

Baza zawodów, start i meta wszystkich dystansów to Ochotnica Dolna, Wiejski Ośrodek Kultury, oś. Dłubacze 173b. Jedynym wyjątkiem jest start GUT12, który znajduje się na Przełęczy Wierch Młynne

5. Trasa, punkty ITRA, oznaczenia
5.1 Zawody zostaną rozegrane na pięciu dystansach:

Gorce Ultra-Trail
GUT 102 – ok. 102 km i ok. 4310 m przewyższenia, 4 pkt. ITRA
GUT   84 –   ok. 84 km i ok. 4110 m przewyższenia, 4 pkt. ITRA
GUT   48 –   ok. 48 km i ok. 2580 m przewyższenia, 3 pkt. ITRA
Ochotnica Challenge –  ok.  20 km i ok. 870 m przewyższenia, 1 pkt. ITRA
GUT   12 –   ok. 12 km i ok. 500 m przewyższenia

5.2 Dystans GUT 102 km, jako koronny dystans zawodów, traktowany jest w sposób szczególny.  Mogą w nim wystartować zawodnicy, których indywidualny indeks ITRA (ITRA Performance Index) wynosi co najmniej 400 pkt., a jeśli nie są sklasyfikowani w bazie danych ITRA, potrafią udokumentować ukończenie do daty rejestracji co najmniej dwóch biegów górskich na dystansie co najmniej 50 km. Odpowiednie dane należy wpisać w formularzu rejestracji. Podanie punktów ITRA lub dokumentacja startów jest obowiązkowa.

5.3 Oznaczenia. Trasa biegu prowadzi w zdecydowanej większości po znakowanych szlakach turystycznych i ścieżkach przyrodniczych. Oznakowania GUT – taśmy i plansze ze strzałkami – zostaną umieszczone jedynie w miejscach wątpliwych: skrzyżowaniach szlaków, ostrych zakrętach lub nieoznaczonych ścieżkach leśnych. Każdy z uczestników ma obowiązek zapoznać się z trasą przed biegiem i poruszać się zgodnie z oznaczeniami. UWAGA: ze względów bezpieczeństwa zawodnicy z dystansów 102 i 84 mają obowiązek wgrania śladu GPX do zegarka/ telefonu lub posiadania mapy z zaznaczoną trasą biegu.

5.4 Odcinki asfaltowe na trasach GUT zostały ograniczone do minimum, pojawiają się tylko na starcie, na przeł. Knurowskiej, w Obidowej, w Rzekach, w rejonie Szczawy oraz przed metą. We wszystkich tych miejscach zawody rozgrywane są przy utrzymanym ruchu pojazdów samochodowych. Zawodnicy zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności, przestrzegania przepisów prawa o ruchu drogowym i wykonywania poleceń służb porządkowych, służb drogowych i policji.

5.5 Mapy i pliki gpx ze szczegółowym przebiegiem tras będą dostępne na stronie internetowej www.gorceultratrail.pl

6. Limity czasowe i pomiar czasu
6.1 Na trasach obowiązują następujące limity czasowe:
Gorce Ultra-Trail     102 km – 18 godz.
Gorce Ultra-Trail       84 km – 16 godz.
Gorce Ultra-Trail       48 km – 10 godz.
Ochotnica Challenge 20 km – 5 godz.
Gorce Ultra-Trail        12 km – 3 godz.

6.2 Na punktach kontrolnych na dystansach 102, 84 i 48 km obowiązują następujące limity pośrednie:

Dystans

PK1 (25 km), Przełęcz Knurowska

PK3 Rzeki

PK4 Szczawa

Meta

GUT 102 km

5 godz. (9:00)

11 godz. (15:00)

15 godz. (19:00)

18 godz. (22:00)

GUT 84 km

5 godz. (9:00)

———–

13 godz. (17:00)

16 godz. (20:00)

GUT 48 km

5 godz (13:00)

———–

———–

10 godz. (18:00)

Zawodnicy Ochotnica Challenge 20 km i GUT 12 km nie mają limitów pośrednich.

6.3 Pomiar czasu zostanie wykonany za pomocą elektronicznych chipów. W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu zawodów Organizator przewiduje ustawienie dodatkowych stałych i lotnych punktów kontrolnych. Ostateczne decyzje podejmuje 3-osobowa ekipa sędziowska wraz z Dyrektorem Biegu.

7. Punkty żywieniowe
7.1 Bieg rozgrywany jest w formule częściowej samowystarczalności. Oznacza to, że zawodnik powinien samodzielnie skalkulować własne zapotrzebowanie na jedzenie i picie w trakcie całego biegu i pomiędzy poszczególnymi punktami kontrolnymi, zaopatrzyć się w konieczne produkty, a punkty żywieniowe traktować jako niezbędne uzupełnienie. Dostępne będą następujące punkty żywieniowe.
Na trasie GUT 102:
Przełęcz Knurowska (ok. 25 km)
Obidowa (ok. 43 km)
Rzeki, Polana Trusiówka (ok. 63 km)
Szczawa (ok. 84 km)
Na trasie GUT 84 km:
Przełęcz Knurowska (ok. 25 km)
Jaszcze (ok. 35 km)
Rzeki, Polana Trusiówka (ok. 47 km)
Szczawa (ok. 67 km)
Na trasie GUT 48 km:
Przełęcz Knurowska (ok. 25 km)
Jaszcze (ok. 35 km)
Na trasie Ochotnica Challenge 20 km i GUT 12 km:
Polana pod Gorcem (odpowiednio 11 i 3 km)

7.2 Szczegółowe menu na punktach żywieniowych zostanie podane w komunikacie technicznym przed zawodami.

8. Wyposażenie obowiązkowe i zalecane
8.1 Zawodnik musi posiadać przez cały czas trwania swojego biegu wyposażenie obowiązkowe zgodne z jego dystansem. Wyposażenie będzie weryfikowane w biurze zawodów oraz na trasie.

Wyposażenie obowiązkowe – wszystkie dystanse:

 • numer startowy umieszczony w widocznym miejscu przez cały czas trwania zawodów oraz chip do pomiaru czasu zamocowany zgodnie z zaleceniami na bucie lub kostce nad butem)
 • włączony, sprawny i naładowany telefon komórkowy z wpisanym numerem alarmowym GUT. Numer telefonu zawodnika musi zgadzać się z numerem podanym w zgłoszeniu. UWAGA: ze względów bezpieczeństwa w biurze zawodów warto zweryfikować swój numer!
 • folię NRC co najmniej w rozmiarze 140×200 cm
 • własny kubek lub pojemnik na napoje – na punktach nie będzie kubków jednorazowych na zimne napoje
 • bandaż elastyczny

Wyposażenie obowiązkowe dodatkowe dla GUT 102 i GUT 84

 • sprawna czołówka 

8.2 Wyposażenie zalecane:

 • obuwie i ubiór dostosowany do trudnej górskiej trasy i przewidywanych warunków pogodowych
 • GUT 102 i GUT 84: kurtka przeciwdeszczowa z kapturem
 • pojemnik na wodę o minimalnej pojemności 1,5 litra
 • ślad gpx wgrany na telefon/ zegarek biegowy lub mapę trasy
 • podstawowa apteczka medyczna, zawierająca bandaż elastyczny, plaster, środek dezynfekujący.

9. Rejestracja, limity uczestników, opłaty startowe
9.1 W biegach GUT 102, 84 i 48 może wziąć udział osoba, która w dniu biegu ma ukończone 18 lat.
W biegu Ochotnica Challenge oraz GUT 12 może wziąć udział osoba, która w dniu biegu ukończyła 16 lat, pod warunkiem dostarczenia do biura zawodów pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów.

9.2 Zgłoszenie uczestnika odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego on-line. Link do formularza jest dostępny na stronie internetowej www.gorceultratrail.com. Zapisy on-line działają do dnia 20 lipca 2019. Po zamknięciu zapisów on-line rejestracja będzie możliwa w biurze zawodów, w miarę dostępnych miejsc.

9.3 Zapisy są możliwe do wyczerpania limitu miejsc na poszczególnych dystansach:
GUT 102 – 150 osób
GUT   84 – 150 osób
GUT   48 – 500 osób
Ochotnica Challenge 20 km – 300 osób
GUT 12 – 150 osób

9.4 Integralnym elementem procesu rejestracji jest uiszczenie opłaty startowej w wysokości obowiązującej na dzień zaksięgowania wpłaty. Rejestracja bez dokonania opłaty nie stanowi rezerwacji miejsca. Zawodnik pojawia się na liście startowej po zaksięgowaniu opłaty.

9.5 Tylko zgłoszenia opłacone do 30 czerwca 2019 roku gwarantują otrzymanie pełnego pakietu startowego.

9.6 Ustala się następujące wysokości opłat startowych:

Dystans

do 28.02.2019

1.03.2019 – 30.06.2019

1.07.2019 – 4.08.2019

GUT 102 km

200 zł

220 zł

260 zł

GUT 84 km

170 zł

190 zł

220 zł

GUT 48 km

150 zł

170 zł

200 zł

OC 20 km

100 zł

120 zł

140 zł

GUT 12 km

50 zł

70 zł

90 zł

9.7 Ustala się na rok 2019, że zawodnicy sklasyfikowani wg ITRA jako INTERNATIONAL LEVEL – ITRA CODE A (Performance Index K>700 pkt, M>825) mają prawo bezpłatnego startu na wybranym przez siebie dystansie.

9.8 Opłaty startowej należy dokonać przelewem online zgodnie z instrukcją zawartą na stronie rejestracji do biegu. Instrukcja jest również przesyłana mailem.

9.9 Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń oraz prawo do zwiększenia puli pakietów startowych.

9.10 Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie karty zawodnika, zawierającej m.in. deklaracje braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu.

10. Rezygnacja ze startu, zmiana dystansu, przepisywanie pakietów startowych
10.1 W przypadku rezygnacji uczestnika z zawodów, niezależnie od przyczyny, organizator zwraca 50% wpisowego do dnia 30 czerwca 2019 roku. Po tym terminie zwrot opłaty wpisowej nie jest możliwy.

10.2 Przepisanie na inny dystans możliwe jest do dnia 30 czerwca 2019. W przypadku przepisania z krótszego dystansu na dłuższy konieczne jest wyrównanie opłaty wpisowej do wysokości obowiązującej w dniu przepisania. W przypadku przepisania na dystans krótszy organizator nie zwraca różnicy wpisowego. Przepisanie jest możliwe w ramach wolnych miejsc na dany dystans. Za operację zmiany dystansu Organizator pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości 20 zł. Przepisanie staje się skuteczne dopiero po zaksięgowaniu wpłaty i po otrzymaniu potwierdzenia e-mailowego od Organizatora.

10.3 Przepisanie pakietu na innego zawodnika jest możliwe do 30 czerwca 2019. Zawodnik, który chce przepisać pakiet na innego biegacza, informuje o tym Organizatora wiadomością e-mail, zawierającą dane nowego zawodnika (imię, nazwisko, mail) oraz potwierdzenie opłaty manipulacyjnej. Nowy uczestnik rejestruje się on-line bez wniesienia opłaty startowej. Zawodnicy rozliczają się miedzy sobą. Za operację przepisania uczestnika Organizator pobiera opłatę w wysokości 40 zł. Przepisanie staje się skuteczne po zaksięgowaniu wpłaty i otrzymaniu potwierdzenia mailowego od Organizatora.

10.4 Adres mailowy Organizatora, na który należy wysłać informacje i potwierdzenie wpłat to: kontakt@gorceultratrail.com Dopłatę do nowego dystansu oraz opłatę manipulacyjną należy przelać na konto:
Fundacja Run Vegan
Karmelicka 15/37, 00-163 Warszawa
m-bank 71 1140 2004 0000 3302 7737 4900

– w tytule przelewu zmiany dystansu należy podać:
imię i nazwisko, zmiana dystansu z …… km na ……. km.

– w tytule przelewu zmiany zawodnika należy podać:
“przepisanie pakietu imię i nazwisko na imię i nazwisko, dystans”

11. Biuro zawodów, odbiór pakietów, odprawa techniczna
11.1 Biura Zawodów GUT będzie działać w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Dolnej, Dłubacze 173b, 34-452 Ochotnica Dolna w dniach 2-4 sierpnia.
Godziny działania Biura Zawodów:
piątek, 2 sierpnia 15.00 – 23.00 (wszystkie dystanse)
sobota, 3 sierpnia 6.30 – 7.15 (GUT48) i 18.00 – 20.00 (Ochotnica Challenge i GUT12)
niedziela, 4 sierpnia
     7.00 – 8.00 Ochotnica Challenge
     7.00 – 9.00 GUT12
     9.00 – 10.30 Biegi Dzieci

11.2 Odbiór numeru startowego jest możliwy wyłącznie osobiście i na podstawie dokumentu ze zdjęciem oraz datą urodzenia.

11.3 W Biurze Zawodów przy odbiorze numeru Zawodnik ma obowiązek:
– zweryfikować datę urodzenia w zgłoszeniu (klasyfikacje wiekowe)
– okazać wyposażenie obowiązkowe
–  podpisać swoim numerem startowym opakowania żywności zabieranej na trasę (dostępne markery)
– podpisać zaświadczenie o braku przeciwwskazań medycznych do startu

11.4 Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach działania Biura Zawodów właściwych dla danego dystansu trafią do ponownej sprzedaży lub zostaną przeznaczone dla wolontariuszy.

11.5 Odprawa techniczna dla zawodników dystansów GUT 102, GUT 84 i GUT 48 odbędzie się w piątek 2 sierpnia 2019 roku w RESTAURACJI OCH, Hologówka 198 (ok 1 km od biura zawodów) w Ochotnicy Dolnej o godzinie 20:00. Komunikat techniczny będzie również dostępny na stronie wydarzenia www.gorceultratrail.com.

11.6 Przed odprawą techniczną, o godz 19:00 odbędzie się w Restauracji OCH, oficjalne otwarcie i prezentcja elity 🙂

12. Klasyfikacje i nagrody
12.1 Organizator przewiduje następujące klasyfikacje:
– Klasyfikacje OPEN K i  OPEN M na wszystkich dystansach
Klasyfikacje wiekowe K i M na wszystkich dystansach w podziale:
           K/M do 32 lat
           K/M 33 – 44 lat
           K/M 45 +

Podział na kategorie wiekowe został opracowany na podstawie danych historycznych i ma w założeniu wyrównać liczbę zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych. 
Klasyfikacja OPEN i klasyfikacje wiekowe dublują się

12.2 Przewidziane są następujące nagrody:
12.2.1 PUCHAR GORCA Na dystansie 102 km można wygrać nagrodę specjalną – Puchar Gorca. Zawodnik na dystansie GUT 102, który jako pierwszy wbiegnie na metę w czasie poniżej 10 godzin, otrzyma nagrodę specjalną Puchar Gorca oraz nagrodę finansową w wysokości 1 000 euro. Jeśli czas zwycięzcy będzie dłuższy, nagroda nie zostanie przydzielona.

12.2.2 Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji generalnej Open K i Open M na wszystkich dystansach otrzymują statuetki i upominki. Zdobywcy miejsc I – III we wszystkich kategoriach wiekowych otrzymują pamiątkowe statuetki. 

12.2.3 W celu weryfikacji poprawnego pokonania trasy przez zawodników z miejsc I-III w klasyfikacji Open K i Open M na wszystkich dystansach, organizator może zażądać dostarczenia przez tych zawodników śladu gpx z zapisem pokonanej trasy.

12.3 Doceniając wysiłek sportowy Zwycięzców, Organizator określa następujące zasady świadczeń w ramach nagród:
– zwycięzcy I K/M wszystkich dystansów mają prawo do bezpłatnego startu na wybranym dystansie w kolejnym roku
– zawodnicy, którzy w danym roku zajęli miejsca II-III K/M, mają prawo do rabatu 50% na dowolnym dystansie w kolejnym roku
– zawodnicy, którzy w klasyfikacji ogólnej w latach ubiegłych zajęli miejsca I-III K/M, mają dożywotnie prawo do rabatu 20% na wybranym przez siebie dystansie
– rabat liczony jest od stawki obowiązującej w momencie uiszczania opłaty za start.

14.4 Przewidziane są dodatkowe klasyfikacje i Statuetki w kategoriach:
– Najstarsza Ultraska/ Ultras, który ukończy bieg (dot. dystansów 102-84-48)
–  Najszybszy Mieszkaniec i Najszybsza Mieszkanki gminy Ochotnica Dolna
– Najszybszy Mieszkaniec i Najszybsza Mieszkanki Powiatu Nowotarskiego; Fundator: patron honorowy Starosta Powiatu Nowotarskiego 

14.5 Statuetki i upominki, które nie zostaną odebrane w trakcie wydarzenia, nie będą rozsyłane pocztą.

13. Świadczenia, depozyt, pakiet startowy
13.1 Organizator w ramach opłaty startowej zapewnia następujące świadczenia:
– prawo startu w zawodach na wybranym dystansie
– koszulkę techniczną (wszystkie dystanse)
– 4 punkty żywieniowe na trasie 102 km
– 4 punkty żywieniowe na trasie 84 km
– 2 punkty żywieniowe na trasie 48 km
– 1 punkt żywieniowy na trasie 20 km i 12 km
– posiłek regeneracyjny na mecie
– dedykowane piwo OWCA RUN od Partnera GUT, Browaru Podgórz (meta)
– obsługę sędziowską, pomiar czasu
– imienny numer startowy oraz elektroniczny chip do pomiaru czasu
– pamiątkowy medal na mecie dla zawodników, którzy ukończyli bieg
– zabezpieczenie medyczne na trasie, we współpracy z GOPR Grupa Podhalańska
– przepak na PK3 Rzeki na dystansach 102 i  84 km
– depozyt na mecie
– ubezpieczenie NNW

13.2 Organizator zapewnia depozyt w strefie start/meta. Worki na depozyt dostępne będą w biurze zawodów.  Depozyt będzie do odbioru na mecie za okazaniem numeru startowego. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie. Depozyt można oddać w godzinach działania Biura Zawodów lub bezpośrednio przed startem.

14. Ważne informacje i zasady uzupełniające
14.1 Zawodnik rezygnujący z biegu zobowiązany jest niezwłocznie i w sposób skuteczny zawiadomić o tym fakcie organizatora. W przypadku niezawiadomienia o rezygnacji z biegu zostanie podjęta akcja poszukiwawcza, a jej kosztami może zostać obciążony zawodnik.

14.2 Organizator dopuszcza możliwość startu z kijami biegowymi na wszystkich dystansach. Zawodnik korzystający z kijów jest bezwzględnie zobowiązany do zadbania o bezpieczeństwo osób biegnących w zasięgu jego kijków.

15. Kary regulaminowe
Zawodnicy łamiący postanowienia regulaminu mogą być ukarani karami czasowymi, a w skrajnych przypadkach dyskwalifikacją. W szczególności określa się następujące zasady:
– skrócenie lub zmiana trasy: kara czasowa wg decyzji Dyrektora Biegu
– brak czołówki na dystansach GUT 84 i GUT 102: dyskwalifikacja
– brak folii NRC, kubka/pojemnika na wodę, telefonu: 30 min kary czasowej
– udokumentowane celowe śmiecenie na trasie przez zawodnika lub jego zespół techniczny: 30 min kary czasowej
– udokumentowane agresywne zachowanie wobec innych zawodników lub wolontariuszy, odmowa dostosowania się do poleceń zespołu medycznego lub sędziowskiego: kara czasowa lub dyskwalifikacja
– start z numerem startowym innego zawodnika: dyskwalifikacja

16. Wykorzystanie wizerunku, dane osobowe
15.1 Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach organizacji i promocji imprez Organizatora, wyłonienia zwycięzców biegu oraz przyznania i wydania nagród. Obejmuje to również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu.

15.2 Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, stanowi jednak niezbędny wymóg udziału w biegu.

15.3 Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Ustawą z 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2014r. poz. 1182 i 1662 oraz 2015r. poz. 1309). Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania.

15.4 Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatną publikację swojego wizerunku do promocji i organizacji imprez Organizatora w mediach, a także w reklamach, materiałach promocyjnych Organizatora, partnerów, patronów medialnych i sponsorów.

17. Postanowienia końcowe
17.1 Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w regulaminie. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie wydarzenia.
17.2 Organizator zastrzega sobie prawo odwołania wydarzenia bez podawania przyczyn.
17.3 Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
17.4 W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.